แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ลูกจ้าง กฟภ.(สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

  • 11 June 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 2844
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 2 ปี) และรายชื่อลำดับสำรอง ในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างบัญชี, ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ตามรายการเอกสารแนบ
Print
Tags: