แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งลูกจ้าง กฟภ.(สัญญาจ้าง 2 ปี)

เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

  • 14 May 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 3626
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 2 ปี) ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างบัญชี, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ และลูกจ้างบัญชี ประจำศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ตามไฟล์แนบต่อไปนี้
Print
Tags: