แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้าง 2 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  • 30 April 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 6563
  • 0 Comments
ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้ทำการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (ตามเอกสารแนบ)
Print
Tags: