แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่ง ลูกจ้าง สัญญา 2 ปี

  • 25 April 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 1163
  • 0 Comments

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้าง สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จำนวน 35 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตามตำแหน่งที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ.-

Print
Tags: