แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกลูกจ้าง กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

0 Comments

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกจากลูกจ้างในกลุ่มผู้ช่วยช่างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจากลูกจ้างในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 64 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

Author: 475124
0 Comments
123