แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้าง กฟภ.

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้าง (สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี)

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

0 Comments

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ประกาศ ณ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกลูกจ้าง กลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

0 Comments
1234