แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร PEA ครบรอบ 60 ปี

  • 25 September 2020
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 858
  • 0 Comments
PEA จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร PEA ครบรอบ 60 ปี

         วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) พร้อมผู้บริหาร พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต และ
ผู้จัดการ การไฟฟ้าชั้น 1 – 3 ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง โดยนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์รวม 5 รูป วัดท่าวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 60 ปี วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 สำนักงานเขต

        หลังจากนั้น อข.ฉ.2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบดอกไม้ให้ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ของ กฟฉ.2 ที่มาร่วมทำบุญ เพื่ออำลาผู้เกษียณอายุที่ทำงานในช่วงอาทิตย์สุดท้าย จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: