แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2563

  • 25 September 2020
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 928
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2563

          วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (PEACON & INNOVATION 2020) ทั้งนี้ ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) นำผู้บริหารและพนักงานร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยทีมงานในสังกัด กฟฉ.2 ได้รับรางวัลสิ่ง
ประดิษฐ์และนวัตกรรม ดังนี้

🥇การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หัวข้ออิสระ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
สิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งเตือนการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ 22 เควี สังกัด กบษ.ฉ.2

🥈การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หัวข้อร่วม รางวัลเหรียญเงินได้แก่
    1.สิ่งประดิษฐ์การบูรณาและกระบวนการเพื่อลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟภ. โดยทีมคณะทำงาน ฝวบ.ฉ.2
    2.สิ่งประดิษฐ์การบูรณาการงานธุรกิจเสริมเชิงรุก โดยทีมคณะทำงาน กบล.ฉ.2

🥉ประเภท Product Innovation รางวัลเหรียญทองแดงได้แก่
    1. สำนักงานอัจฉริยะ สังกัด กฟส.เขมราฐ
    2. สิ่งประดิษฐ์ลูกกลิ้งลีนสายไฟ สังกัด กฟจ.ร้อยเอ็ด
    3. แอพลิเคชั่นแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบเชิงรุก สังกัด กฟส.กันทรารมย์
    4. สิ่งประดิษฐ์กอดแน่นๆ สังกัด กฟจ.อำนาจเจริญ

🥉ประเภท Process innovation รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ระบบบริหารพัสดุคงคลัง สังกัด กบญ.ฉ.2

ข่าว : ผพอ.กอก.ฉ.2
ภาพ : กปส. / ผพอ.กอก.ฉ.2

Print
Tags: