แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ระดมทีมงาน กู้คืนระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครบ 100 %

  • 25 September 2020
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 634
  • 0 Comments
PEA ระดมทีมงาน กู้คืนระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครบ 100 %

         วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการกู้คืนระบบไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมพัดแรงต้นไม้ล้มทับเสาไฟ ประชาชนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
         ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ สั่งการระดมทีมงานจากหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาการ อำเภอตระการพืชผล เขมราฐ พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ในระหว่างนี้ได้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งเพื่อสำรองไฟให้ประชาชนในพื้นที่ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้วพร้อมนี้ได้มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ทีมงาน และชื่นชมให้กำลังใจพนักงาน PEA ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ด้วยความอดทนและเสียสละ

ภาพ / ข่าว : ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ / กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: