แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดกิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PEA จัดกิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
        วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) มอบหมายให้ นายสุภาส ศรีวิลัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายอมร สุขบุญส่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก วัชรพงศ์ บุญเสริม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
        กิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" ภายใต้โครงการ “PEA ๖๐ ปี ส่งมอบการให้ ๖๐ โรงเรียน” โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยก่อนเปิดเทอม โดยดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม พร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ มอบให้กับโรงเรียน เพื่อความสะดวก สะอาด และติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน พร้อมนี้คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟฉ.2 ได้มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

ข่าว/ภาพ: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
Print
Tags: