แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลยโสธร

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลยโสธร

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) มอบหมายให้นายวัลลภ บุตรนุช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน  PEA ส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร ในโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  โดยมีนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แพทย์หญิงรุ่งฤดี  ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

      โครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล  77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี
Print
Tags: