แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟฉ.2 เดินหน้าจัดโครงการ “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ”

กฟฉ.2 เดินหน้าจัดโครงการ “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  จ.อุบลราชธานี  (กฟฉ.2) นางศิขริน ตรีกิจจานนท์  ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟฉ.2 พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ     “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี. ” ให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน กฟฉ.2  ทั้งนี้สภากาชาดไทย ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสำนักงาน กฟฉ.2 ที่ทำคุณประโยชน์ บริจาคโลหิต เกิน 1,000 ยูนิต  เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น  54 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต  21,600 ซีซี.


ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
Print
Tags: