แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดกิจกรรม "PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน“

PEA จัดกิจกรรม "PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน“
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.    ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ กฟฉ.2   พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม  "PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน“  เป็นกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสอดคล้องกับโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เป็นการสนับสนุนสังคมสีเขียว และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งในวันนี้ สำนักงาน  กฟฉ.2 จะดำเนินการปลูกต้นกันเกรา จำนวน 5 ต้น ต้นโมก 20 ต้น และต้นพุดเศรษฐี20 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม   ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

ข่าว: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
Print
Tags: