แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

  • 4 May 2020
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 59
  • 0 Comments
การไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563
          วันที่ 3 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร
Print
Tags: