แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดพิธีส่งมอบรถยนต์เช่า กฟฉ.2 และ กฟฟ.ในสังกัด

PEA จัดพิธีส่งมอบรถยนต์เช่า กฟฉ.2 และ กฟฟ.ในสังกัด

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มงคล  ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) ประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์เช่าทดแทนสัญญาเดิม และทดแทนรถยนต์ PEA โดยมี นายวสันต์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ลานจอดรถยนต์ สำนักงาน กฟฉ.2

    กฟฉ. 2 ได้รับมอบรถยนต์เช่าทดแทนสัญญาเดิมครบ 5 ปี และทดแทนรถยนต์ PEA ที่มีอายุการใช้งานเกิน 13 ปี ซึ่งได้ทำการส่งมอบรถยนต์ให้กับสำนักงานเขต และการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ รถแวนตรวจการ จำนวน 26 คัน รถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 1 ตัน แบบ Double cab พร้อม ครอบหลังคา จำนวน 86 คัน และแบบไม่ครอบหลังคา จำนวน 2 คัน รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน รวมทั้งสิ้น 120 คัน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งมั่นพัฒนา ทุ่มเท อำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ในการปฏิบัติงานอีกอย่างหนึ่ง จึงได้ดำเนินการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของ PEA 

ข่าว / ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: