แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดโครงการ “ธรรมใจดี มีสุข” PEA Happy Soul

  • 20 February 2020
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 114
  • 0 Comments
PEA จัดโครงการ “ธรรมใจดี มีสุข” PEA Happy Soul
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) นางศิขริน ตรีกิจจานนท์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟฉ.2 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ตามโครงการ “ธรรมใจดี มีสุข” PEA Happy Soul ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 สำนักงาน กฟฉ.2
      โครงการ “ ธรรมใจดี มีสุข ” PEA Happy Soul ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา พร้อมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Smart Workplace ซึ่ง กฟฉ.2 ได้นิมนต์พระชัชพล ฐานิโย วัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ นำผู้บริการ พนักงาน ตลอดจนบุคลากร กฟฉ.2 ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิอันเป็นกุศล ทำให้จิตใจสงบ ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน จนถึงสิ้นปี 2563

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
Print
Tags: