แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดโครงการ “ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า”

PEA จัดโครงการ “ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า”

PEA จัดโครงการ “ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์   ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “PEA ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า” 

โดยมีนายวัลลภ บุตรนุช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน 

นายวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย์ เลขาธิการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา กล่าวเจตนารมณ์ในการอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยของมูลนิธิฯ  นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดยโสธร กล่าวขอบคุณในนาม .ยโสธร 

และนายสมร เจริญแสน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้แนะนำ  ข้อควรระวัง  มารยาททั่วไป ในการเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบ้านเรือนประชาชน   วัดศรีธรรมาราม(วัดหลวงตาพวง.เมือง .ยโสธร

 

โครงการ “PEA ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (PEA) ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (EGAT) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนปลั๊ก สวิทช์ และตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและมีความปลอดภัยหลังน้ำลดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ข่าว / ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธา

Print
Tags: