แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 

 

     วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2562  วัดเลียบ .ในเมือง .เมือง .อุบลราชธานี 

 

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน  ในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินทำบุญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2,244,829 บาท

 

     ทั้งนี้คณะผู้บริหาร พนักงานตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่ วัดเลียบ .ในเมือง .เมือง .อุบลราชธานี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สาธุชนได้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้จะส่งผลให้ปกปักรักษาทุกท่านให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย มีสุขภาพภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านตลอดไป

 

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: