แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”อย่างต่อเนื่อง

PEA ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”อย่างต่อเนื่อง

PEA ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

 

       วันที่ตุลาคม2562 เวลา13.00 ดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีและนายกีรพัฒน์เจียมเศรษฐ์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนโดยมีนายสมรเจริญแสนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  และลงพื้นที่บ้านหาดคูเดื่อ.แจระแม.เมือง.อุบลราชธานี

 

       โดยการสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเช่นสวิทช์เต้ารับหลอดไฟฟ้าคัตเอาท์โดยไม่คิดค่าบริการเมื่อวันที่28 กันยายน2562 ได้มีการKick Off กิจกรรมโครงการ"ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเข้าดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าบ้านหนองกินเพลจำนวน187 ครัวเรือนดำเนินวันที่29 กันยายน2562 ดำเนินการบ้านท่าเมือง.ดอนมดแดงรวมหมู่บ้านรวม377 ครัวเรือน  วันที่3-4 ตุลาคม2562 เข้าดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าจำนวนหมู่บ้านรวม364 ครัวเรือนได้แก่บ้านท่าเมือง.ดอนมดแดงจำนวน58 ครัวเรือนบ้านกุดกั่ว.ดอนมดแดงจำนวน53 ครัวเรือนบ้านท่าบ้งมั่ง.วารินชำราบจำนวน28 ครัวเรือนบ้านทัพไทย.เมืองจำนวน137 ครัวเรือนและบ้านคูสว่าง.หนองกินเพล.วารินชำราบจำนวน88 ครัวเรือนและในวันนี้วันที่ตุลาคม2562 จะดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าบ้านหาดคูเดื่อ.แจระแม.เมือง.อุบลราชธานีโดยมีเป้าหมาย270 ครัวเรือนซึ่งร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงโดยจัดเตรียมทีมงาน200 คนและระดมทีมจิตอาสาตำบลช่างไฟฟ้าพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าได้แก่หลอดไฟLED ขนาด18 วัตต์จำนวน500 หลอดหลอดไฟLED ขนาด36 วัตต์จำนวน400 หลอดปลั๊กไฟฟ้าจำนวน972 อันหน้ากากสวิตช์จำนวน50 อันแผงสวิตช์จำนวน161 อันเพื่อเร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดและมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 พฤศจิกายน2562 

 

ข่าวภาพแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: