แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา จัดกิจกรรม“จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

PEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา  จัดกิจกรรม“จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

วันที่  28 กันยายน2562 ( เวลา09.00 .)     นายสมพงษ์  ปรีเปรม  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธี  Kick off  กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”   พร้อมด้วยดร.กมล  ตรรกบุตร  ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา    นายสมลักษณ์กิ่งมาลา  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค2     ผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    และคณะจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม    โดยมีนายณัฐวรรธน์  อัครรุ่งเรืองกุลผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต2   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.อุบลราชธานี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์      ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา  ตลอดจนจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ  ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล” และพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ” พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมกล่าวขอบคุณในนาม.อุบลราชธานี  อาคารหอประชุมโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี.เมือง.อุบลราชธานี

 

ตามที่ได้เกิดพายุโซนร้อน"โพดุลและพายุดีเปรสชั่น"คาจิกิตั้งแต่วันที่29 สิงหาคม- 1 กันยายน2562 ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม  ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพันธกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา    และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ    จึงได้ดำเนินการเข้าอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้        โดยจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนปลั๊กสวิทช์และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและมีความปลอดภัยปลอดภัย  จำนวนทั้งสิ้นประมาณ7,700  ครัวเรือน  ซึ่งเบื้องต้นจะดำเนินการจำนวนชุมชนรวมทั้งสิ้น611 ครัวเรือนในวันเสาร์ที่28 .. 2562 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองกินเพล  .วารินชำราบ.อุบลราชธานีจำนวน200 ครัวเรือนและวันอาทิตย์ที่  29 ..2562  ดำเนินการในพื้นที่บ้านท่าเมือง.ท่าเมือง.ดอนมดแดง.อุบลราชธานีจำนวน411 ครัวเรือนและมีแผนดำเนินการ  ไปอย่างต่อเนื่อง  จนครบตามเป้าหมาย7,700 ครัวเรือน    ซึ่งทีมงานอาสาสมัครบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมฯครั้งนี้ประกอบด้วยชมรมวิศวกรชมรมนักเรียนช่างพนักงานช่างลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา  และภาคีเครือข่ายนักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี,วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  สถาบันอาชีวศึกษาอีกหลายสถาบันและช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากโครงการ“1 ตำบลช่างไฟฟ้า”   ร่วมกันจัดกิจกรรมมหากุศล  จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”   ในครั้งนี้

 

ข่าวภาพแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: