แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานีคว้า7 รางวัลในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปี2562 (PEACON & INNOVATION 2019)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานีคว้า7 รางวัลในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปี2562 (PEACON & INNOVATION 2019)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนรางวัลการประกวด/ นวัตกรรมในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปี2562 (PEACON & INNOVATION 2019)

 

วันที่23  กันยายน2562  เวลา09.00  พลที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณเอกที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าได้ได้ได้หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดพิธีเปิดหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำความความสามารถความสามารถด้านปี2562 (PEACON และนวัตกรรม 2019)  พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน ”  โดยมีสมพงษ์ ที่ที่คุณคุณี่ที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณนายปรีเปรมที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณผู้ว่าได้ได้ได้หัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: คปก่อนโทรหัวเรื่อง: การคุณนิคส่วนคุณภูมีเดียวิกิภาค (. กฟภ)  กล่าวรายงานประชุมวายุภักษ์ศูนย์โรงแรมฮอลิฮหนังสืออลิฮหนังสือหนังสืออลิเซ็นทราศูนย์ราชการเป็นเป็นเป็นเฉลิมพระเกียรติและคหนังสือชั่เวนหนังสือหนังสือนหนังสือหนังสือหนังสือนเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ลักษณ์ลักษณ์ลักษณ์กรุงเทพฯ    

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี( กฟฉ. 2) นำโดยนายณัฐวรรธน์อัครรุ่งเรืองกุลพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานในสังกัดกฟค. เข้าร่วมกิจกรรมโดยการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์/ นวัตกรรม

 

PEACON & Innovation 2019  จัดขึ้นระหว่างวันที่23-24  กันยายน2562  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมศูนย์ราชการและการประชุม

กิจกรรมวิชาการด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร

จัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของPEA

การเสวนาเรื่อง“ Big Data and Data Analytic for Public Utility”

หัวเรื่อง: การบรรยายพิเศษในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวข้อต่างๆเช่นเรื่อง“ สถานที่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจพลังงาน”“ สมาร์ทซิตี้”“ ประชาธิปไตยแห่งพลังงาน”  และการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

การนำเสนอบทความทางวิชาการจากเนชั่เนชั่นิสิตนักศึกษาเป็นเป็นอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการจากเนชั่เนชั่หน่วยงานพนักงานพนักงานต่างๆรวมทั้งพนักงานกฟภ  บทความมีความสามารถสามารถจำนวน197  บทความ

PEA  ร่วมลงนามสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว  และSIIT

พัฒนาโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานีคว้ารางวัลในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังนี้

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมหัวข้ออิสระประเภทProduct Innovation ได้แก่

1.ได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ชุดเครื่องมือตรวจสอบCT ประกอบมิเตอร์แรงต่ำสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

2.ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำเฟสสายสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

3.ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์Program Smart Checker สังกัดกองระบบสารสนเทศกฟฉ.2

4.รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ชุดเครื่องมือบล็อกขันยูแคล้มป์แบบหัวสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี

5.รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือตอกกราวด์(กุดจี่ภูเขาไฟสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

 

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมหัวข้ออิสระประเภทProcess Innovation ได้แก่

1.ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์โปรแกรมติดตามแฟ้มงานออนไลน์สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  AVR  สังกัดกองบำรุงรักษากฟ2

 

ภาพ/ ข่าวแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: