แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. สัญจร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

PEA จัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. สัญจร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
PEA จัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. สัญจร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. พร้อมคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ กฟภ. จากส่วนกลาง จำนวน 27 คน  ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. สัญจร ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี(กฟฉ.2) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี มีนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลสำคัญและผลการดำเนินการของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของ กฟฉ.2 นายสมร เจริญแสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอผลการดำเนินการของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กฟฉ.2 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัด กฟฉ.2 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. สัญจร ในพื้นที่ กฟฉ.2 ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีโอกาสรับทราบปัญหาของพนักงานในพื้นที่ รวมทั้งนำนโยบายจากส่วนกลางไปชี้แจงให้พนักงานในส่วนภูมิภาคได้รับทราบ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมต่อไป

ภาพ/ข่าว/รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
Print
Tags: