แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน PEA NE2 Innovation 2019

PEA จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน PEA NE2 Innovation 2019

PEA จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน PEA NE2 Innovation 2019

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) เป็นประธานในงานจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ PEA NE2 Innovation 2019 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีนายวสันต์ บุญล้อม ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฉ.2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยภายในงานมีการประกวดแข่งขันพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หัวข้ออิสระจำนวน 2 ประเภทคือประเภท Product Innovation จำนวน 60 ผลงาน และประเภท Process Innovation จำนวน 21 ผลงาน ซึ่งจะทำการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของเขต กฟฉ.2 เข้าแข่งขันในระดับ กฟภ. ประจำปี 2562  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ต่อไป

  มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหาร คณะทำงานวิจัยและฝ่ายส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม กฟฉ.2 สมาชิกกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จาก กองต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขต,ไฟฟ้าชั้น 1,2,3, การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย ผู้แทนจากกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม หรือ กวน. ผู้แทนจากกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 2 หรือ กบว.(ภาค2)

        และภายในงานมีการเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จากกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ, การแสดงดนตรี ของวง PEANE2 BAND

และการประกวด Mister & Miss Innovation 2019 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตามนโยบายของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค K E E N 14

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

ภาพ/ข่าว/รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กองอำนวยการ PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: