แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA อำนาจเจริญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2019)

  • 8 July 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 257
  • 0 Comments
PEA อำนาจเจริญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2019)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 PEA อำนาจเจริญ หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ระดับทองแดง โดยมีนายชวลิต โถคณิต ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล จัดพิธีมอบโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับโล่รางวัลระดับทองแดงจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. PEA อำนาจเจริญ
2. PEA ศรีสะเกษ
3. PEA เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
4. PEA ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

📷ภาพ : นายปริญญ์ สร้อยสิงห์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ)
📝ข่าว : นายสมัคร มีแพง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ)
Print
Tags: