แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ยโสธรดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2562

  • 2 July 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 302
  • 0 Comments
PEA ยโสธรดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2562
วันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. นายวิชิตร ปุณณะบุตต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร นายเกรียงศักดิ์ เรืองบุตร รองผู้จัดการ (ด้านเทคนิค) หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาพนักงาน ลูกจ้าง และทีมงาน ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2562 ตัดลิดรอนไม้เลื้อยออกจากเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ เพื่อสร้างทัศนียภาพของแต่ละพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวถนนเส้นทางหน้าโรงพยาบาลยโสธร ถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว : ทีมงานผู้สื่อข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
Print
Tags: