แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอพิบูลมังสาหาร รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2562

  • 12 June 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 574
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอพิบูลมังสาหาร รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.) นายวชิระ เพ่งผล ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมด้วยอนุกรรมการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการตามแผนสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 2 ประจำปี 2562 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา แผนงานมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2562

ภาพ / ข่าว PEA กฟส.พิบูลมังสาหาร
Print
Tags: