แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA สมเด็จ รับการตรวจประเมินผมการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

จากคณะกรรมการตรววจประเมิน สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562

  • 6 June 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 512
  • 0 Comments
PEA สมเด็จ รับการตรวจประเมินผมการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
วันนี้ (วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. -16.30 น. นายวิสุทธิ์ สุวรรณมิตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิอำเภอสมเด็จ หรือ PEA สมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค2 นำโดย นางเสาวลักษณ์ ไกรว่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 2 ประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 3 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวด คือ
หมวดที่ 1 คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค2
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

ผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ PEA สมเด็จทำคะแนนรวมได้ 58.73 คะแนน ซึ่ง PEA สมเด็จ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้เสนอะแนะ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และมีการปฏิบัติตามมา่ตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรับรองการเป็นสำนักงานสีเขียว จากกรมสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าวองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
Print
Tags: