แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดฯมหาดไทยเปิดวิมานพญาแถน แลนด์มาร์คใหม่ยโสธร

  • 13 May 2019
  • Author: Jariyawadee.p
  • Number of views: 415
  • 0 Comments
รองปลัดฯมหาดไทยเปิดวิมานพญาแถน แลนด์มาร์คใหม่ยโสธร
วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. ณ วิมานพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน และเปิดอาคารพญาคันคาก และอาคารพญานาค โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ

นายนิกร กล่าวว่า พื้นที่วิมานพญาแถน เริ่มจากแผนพัฒนาจังหวัดฉบับแรกของจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2548 -2551กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “จังหวัดยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ นำเกษตรอินทรีย์สู่สากล” โดย นายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในขณะนั้น ได้มีแนวคิดริเริ่มในการพัฒนาพื้นที่ลำทวน และการย้ายเรือนจำจังหวัดยโสธร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองและมีสภาพแออัดไปอยู่นอกเขตเมือง และในเวลาต่อมาภายใต้การบริหารงานของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่ อาคารพญาคันคาก เป็นอาคาร 5 ชั้น ความสูง 19 เมตร พื้นที่รวม 835 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 18.97 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 โดยภายในตัวอาคารมีการจัดนิทรรศการแบบถาวรเกี่ยวกับความเป็นมาของตำนานพญาคันคาก ชีววิทยาของคางคกสายพันธุ์ต่างๆประเพณีฮีต 12 อัตลักษณ์เมืองยโสธร และในชั้นที่ 5 เป็นจุดชมวิวลำทวน สำหรับอาคารพญานาค เป็นอาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 99 เมตร สูง 15 – 16 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 45 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 โดยภายในตัวอาคารมีการจัดนิทรรศการแบบถาวร เกี่ยวกับตำนาน ความเชื่อ จารีตและวิถีชีววิทยาของพญานาค ภายในพื้นที่วิมานพญาแถนยังได้มีการก่อสร้างประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ เรือนไทยวิถีอีสาน อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย

ซึ่งในปี 2562 จังหวัดยโสธรได้คัดเลือกสวนสาธารณะวิมานพญาแถน เป็นโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด โดยเทศบาลเมืองยโสธรดำเนินการต่อไป
สำหรับวิมานพญาแถนแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ เทศกาลประจำปีของจังหวัดยโสธร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวันละหลายพันคน ทั้งนี้ PEAยโสธร นายเกรียงศักดิ์ เรืองบุตร รองผู้จัดการด้านเทคนิค ผู้บริหาร เข้าร่วมงานพร้อมสนับสนุน ด้านเครื่องสำรองระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ผบค.ยโสธร
Print
Tags: