การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟฉ.1 - PEANE1 > ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี