โครงสร้างองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านผือ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอน้ำโสม
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนายูง

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองวัวซอ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอกุดจับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย

       - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสระใคร

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าบ่อ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอศรีเชียงใหม่
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสังคม
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโพธ์ตาก


- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโพนพิสัย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอรัตนวาปี
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเฝ้าไร่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอน้ำพอง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเขาสวนกวาง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภออุบลรัตน์

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอกระนวน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอซำสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนาด้วง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอท่าลี่
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูเรือ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังสะพุง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูกระดึง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอผาขาว
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหนองหิน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูหลวง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเอราวัณ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านซ้าย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนาแห้ว

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงคาน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปากชม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกุสุมาลย์
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกุดบาก
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูพาน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพรรณานิคม
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเต่างอย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโพนนาแก้ว

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออากาศอำนวย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอท่าอุเทน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนาหว้า
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอศรีสงคราม
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปลาปาก
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโพนสวรรค์

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอธาตุพนม
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเรณูนคร

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแก
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอวังยาง

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านแพง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนาทม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสีชมพู
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูผาม่าน

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอภูเวียง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหนองนาคำ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองเรือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอศรีธาตุ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโนนสะอาด
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอวังสามหมอ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหนองแสง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอไชยวาน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกทุ่งฝน
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพิบูลย์รักษ์
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกู่แก้ว

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านดุง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอวาริชภูมิ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนิคมน้ำอูน

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวานรนิวาส
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอบ้านม่วง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอคำตากล้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโนนสัง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสุวรรณคูหา

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีบุญเรือง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนากลาง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนาวัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอชนบท
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเปือยน้อย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอบ้านแฮด
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโนนศิลา

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพล
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแวงน้อย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแวงใหญ่

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมัญจาคีรี
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกโพธิ์ไชย

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองสองห้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปากคาด
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพรเจริญ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโซ่พิสัย
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอศรีวิไล
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอบุ่งคล้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเซกา
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอบึงโขงหลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยท่าพระ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านฝาง
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพระยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)

 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเพ็ญ
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสร้างคอม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเจริญศิลป์
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอส่องดาว