แบนเนอร์

ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

 

ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าชั้น 1-3 ( 15 แห่ง)

1.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อุดรธานี 2.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.หนองคาย 3.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ขอนแก่น 4.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.เลย
5.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.สกลนคร 6.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.นครพนม 7.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ชุมแพ 8.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.กุมภวาปี
9.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.หนองหาน 10.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.พังโคน 11.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.หนองบัวลำภู 12.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.บ้านไผ่
13.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.บึงกาฬ 14.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)
15.ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.อุดรธานี 2 (นิตโย)