ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี" Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ นำโดย นายสงวน ทองไทย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมูลนิธิแสง -ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 โดยมีนายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และอดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาชาวบ้านฟรีที่ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)" Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)"

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายชรินทร์  เพ็งศรี รองผู้จัดการเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ นางกมลทิพย์ ละลี รองผู้จัดการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "แข่งขันกีฬาภายใน" Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "แข่งขันกีฬาภายใน"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น. นายสงวน ทองไทย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาภายใน" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ซึ่งเป็นโครงการ Happy workplace ตามนโยบายของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่  ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสงวน ทองไทย  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานพิธี  ประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศล  ถวายภัตตาหาร  ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์  และนั่งสมาธิ เป็นเวลา 9  นาที  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

PEA.บ้านไผ่ "ปลูกต้นดาวเรือง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 Read more

PEA.บ้านไผ่ "ปลูกต้นดาวเรือง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
RSS
123