ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ นำโดย นายสงวน ทองไทย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมูลนิธิแสง -ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 โดยมีนายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และอดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาชาวบ้านฟรีที่ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะแพทย์นำโดย พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล  พญ.รุจา เสวิกุล  นพ.ทวี ลิมปะวัชระ และ พญ.ทิปภา ชุติกาญจน์โกศล จาก รพ.สมิติเวชศรีนคริรนทร์  นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ มาให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเด็ก พร้อมจ่ายยาฟรีและยังมีทีมตรวจวัดสายตา แจกแว่นตาฟรีอีกด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ได้อำนวยความสะดวกให้กับหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ ในการจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมบัตรคิวในการเข้ารับการตรวจ พร้อมจัดโรงทานเพื่อให้กับชาวบ้านที่เข้ามารับการตรวจและเครื่องสำรองไฟ


ภาพ/ข่าว : นักข่าว PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่
Print
Tags: