ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA.ชุมแพ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

PEA.ชุมแพ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงขอความร่วมมือเรื่องต่าง ๆ และคณะกรรมการดำเนินงานแพทย์ฯ การไฟฟ้าในสังกัดอำเภอชุมแพ โดยมีนายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ครั้งที่ 4 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสงไซ้กี่-เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และกรมการแพทย์  โดยจะมีคณะแพทย์ออกมาบริการตรวจรักษาประชาชนชาวอำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียง โดยหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

Print
Tags: