แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA. ชุมแพ ร่วมงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) วันโนนคูณ ตำบลขัวเรียง

PEA. ชุมแพ ร่วมงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) วันโนนคูณ ตำบลขัวเรียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ (19 กรกฎาคม 2561) นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายกำภู กองเมือง นายกองค์การบริการส่วนตำบลขัวเรียง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในทุกด้าน เกิดการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

          นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายเกริก  กิมเสวตร์ พนักงานบัญชี ระดับ 7 แผนกบริการลูกค้า และคณะ ร่วมงาน ให้บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า แนะนำให้โหลดการใช้งานแอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของการไฟฟ้าฯ ที่จะมาทำการตรวจรักษาให้ประชาชนชาวอำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง ที่โรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดโนนคูณ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีราษฏรบ้านโคกม่วง และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มาติดต่อใช้บริการกับส่วนราชการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก   

Print
Tags: