แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 7

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายเกริก  กิมเสวตร์ พนักงานบัญชี ระดับ 7 แผนกบริการลูกค้า   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ครั้งที่ 7 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมเเพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองทุ่ม – หนองทอง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เป็นประธานการประชุมฯ

ข่าว/ภาพ : นายชานนท์ ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า อำเภอชุมแพ 

Print