แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA.ชุมแพ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานพนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ.” ประจำปี 2561

PEA.ชุมแพ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานพนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ.” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ (19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นายทูล  หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานพนักงาน/ลูกจ้าง” ประจำปี 2561 โดยมีมีการจัดฝึกอบรม “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561ทั้งด้านทฤษดีและภาคปฏิบัติ และอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานพนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ.”ประจำปี 2561 จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายสิทธิชน  นามรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสีชมพู,นายนิรันดร์ ศรีดาหลง วิศวกร แผนกมิเตอร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และนายวรฉัตร วันทอง วศก.แผนกก่อสร้าง (จป.) ผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นายชานนท์  ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

Print