แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA. ชุมแพ ร่วมงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

PEA. ชุมแพ ร่วมงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

เมื่อวันศุกร์ที่ (16 กุมภาพันธ์ 2561) นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายเกริก  กิมเสวตร์ พนักงานบัญชี ระดับ 7 แผนกบริการลูกค้า  นายทวีสิน บุรี พนักงานช่าง ระดับ 7 ร่วมงานอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในทุกด้าน เกิดการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ข่าว นายชานนท์  ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

Print