แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สัญจร ครั้งที่ 2/2561

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สัญจร ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ (1 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายพันธ์เพท เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง ปลัดเทศบาลทุกแห่ง และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรชุมแพ โดย นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ติดราชการ ได้มอบหมายให้ นายเกริก  กิมเสวตร์ พนักงานบัญชี ระดับ 7 แผนกบริการลูกค้า เข้าร่วมประชุมแทน โดยนำเสนอในที่ประชุม เรื่องการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การขอใช้ไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ สมัครเข้าประกวด ตามโครงการของรัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการ “ศูนย์ราชการสะดวก” (GECC) ประจำปี 2561 เพื่อนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชน

ภาพ/ข่าว นายชานนท์  ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

Print