แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 6

PEA. ชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายเกริก  กิมเสวตร์ พนักงานบัญชี ระดับ 7 แผนกบริการลูกค้า   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ครั้งที่ 6 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมเเพ หัวหน้าสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านโสกก้องวิทยา ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุมฯ สรุปข้อประชุมฯ 1.ประชาสัมพันธ์ นโยบายประเทศไทย ไร้ขยะ 2. ให้หน่วยงานราชการ บริษัท/ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ประดับธงชาติ  3. ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 4. การไฟฟ้าฯ ประชาสัมพันธ์ โครงการไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

 

ข่าว/ภาพ : นายชานนท์ ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Print