แบนเนอร์

รายงานประจำปี

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก...
0 0

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายอุดม งามสงวน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” โดยมี นายบรรทม อมรพิพัฒน์ ...
0 8750

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

วันนี้ (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายพันธ์เลิศ เกียรติ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายปราโมทย์ รอดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ...
0 8128

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 5 ตุลาคม 2558
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5185