แบนเนอร์

การดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ.

นโยบายสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ (คลิกอ่านต่อ)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ตระหนักถึงการดำเนินกภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้ (คลิกอ่านต่อ)

รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

วันนี้ (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายพันธ์เลิศ เกียรติ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายปราโมทย์ รอดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ...
0 8128

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายอุดม งามสงวน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” โดยมี นายบรรทม อมรพิพัฒน์ ...
0 8750

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก...
0 0

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 กันยายน 2557
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9910