แบนเนอร์

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเภทงานที่ผู้ประกอบการสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แยกตามลักษณะ จำนวน ๗ ประเภทงาน

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายอุดม งามสงวน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” โดยมี นายบรรทม อมรพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

PEA N2 สานเสวนา ISO 26000 สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน
วันนี้ (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายพันธ์เลิศ เกียรติ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายปราโมทย์ รอดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
RSS