แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

พลังานทดแทน

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

RSS
123456789

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

RSS
123456789

โครงการ VSPP

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA ให้การต้อนรับ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ปล่อยโคมลอยใกล้สายไฟอาจเป็นเหตุไฟฟ้าดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

กฟส.อ.งาว จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาแรงสูงในพื้นที่ อ.งาว

RSS
123456789

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   |   Social :   facebook   |   Google Map : 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000