แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

พลังานทดแทน

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

RSS
12345678910Last

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

RSS
12345678910Last

โครงการ VSPP

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่จัดโครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจ.ลำพูน

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE พร้อมจัดเสวนา “มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City”

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical "Integration of Maintenance Innovation Loss Management Project"

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA มอบอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

ชุดปฏิบัติการ PEA ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5)

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

PEA เปิดใช้งานแล้วระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

RSS
12345678910Last

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   |   Social :   facebook   |   Google Map : 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000