แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

พลังานทดแทน

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

RSS
12345678910Last

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

RSS
12345678910Last

โครงการ VSPP

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA​ ขอเชิญชวน​ ส่งบทความวิชาการ​ ร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม​ PEA​ ปี​ 2563

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

PEA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนก้าวผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

RSS
12345678910Last

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   |   Social :   facebook   |   Google Map : 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000