แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

พลังานทดแทน

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

RSS
12345678910Last

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

RSS
12345678910Last

โครงการ VSPP

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA กับภารกิจวันสุดท้ายของงานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการวันที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจาก โถง 3 ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA ปฏิบัติการรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing Week for Strong Grid ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

RSS
12345678910Last

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   |   Social :   facebook   |   Google Map : 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000