แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

พลังานทดแทน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

RSS
12345678

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

RSS
12345678

โครงการ VSPP

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

กฟภ.(PEA) เปิดสำนักงาน PEA สาขา ป่าซาง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเขต จ.ลำพูน

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

PEA เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

กฟภ.(PEA) จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี 2561 กับงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ลูกค้ากว่า 100 กิจการ เข้าร่วมงาน

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน "วันปิยมหาราช"

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

RSS
12345678

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   |   Social :   facebook   |   Google Map : 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000