ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

Author: PR_N1
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Author: PR_N1
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

Author: PR_N1
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Author: PR_N1
0 Comments

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

 

RSS
1234
แบนเนอร์