PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

  • 9 April 2019
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 27749
  • 0 Comments
PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสภาพปกติ จากเหตุไฟป่าทำให้เสาล้มที่ จ.ลำปาง ทำให้เสาสายส่งระบบ 115 kV ล้มและหักจำนวน 11 ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชำรุด

ด้วยความมุ่งมั้น พยายามที่จะเร่งให้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้ระดมชุดงานมากกว่า 10 ชุดงานเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่าย ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและจ่ายกระแสไฟฟ้า กลับคืนสู่ระบบปกติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 20.16 น.

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์