ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

  • 7 April 2019
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 27655
  • 0 Comments
ไฟป่าเป็นเหตุ เสาสายส่งไฟฟ้าล้ม ที่ จ.ลำปาง PEA เร่งดำเนินการซ่อมด่วน

จากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้างเขตพื้นที่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 21.32 น. เส้นทางลำปาง-แจ้ห่ม นั้น นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ สั่งการให้ตรวจสอบความเสียหายและเร่งดำเนินการซ่อมเป็นการด่วน โดยมอบหมายให้นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เข้าตรวจสอบและสั่งการพบเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าและไหม้ต้นไม้ใหญ่ล้มพาดสายส่ง 115 kV ส่งผลให้เสาแรงสูงหักโค่นเสียหาย 11 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบได้รับความเสียหาย

การดำเนินการเบื้องต้นได้ดำเนินการตัดจ่ายส่วนที่ได้รับความเสียหายออกระบบ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่เวลา 01.44 น.ของวันที่ 6 เมษายน 2562 สำหรับการแก้ไขให้กลับคืนสภาพการจ่ายไฟปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ โดยได้รับจัดจากชุดงานก่อสร้าง จาก กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 PEA ส่วนกลาง จำนวน 7 ชุดงาน และจาก PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุดงาน PEA จ.ลำปาง จำนวน 2 ชุดงาน PEA สาขา อ.แจ้ห่ม จำนวน 1 ชุดงาน เร่งดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วน และเพื่อให้การประสานงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราว ณ บ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และได้จัด Mobile Gen. ขนาด 800 kW สนับสนุน การจ่ายไฟภายในโรงปูนซีเมนต์ไทย
จนกว่าจะสามารถคืนสภาพการจ่ายไฟได้เป็นปกติ

ขณะเดียวกันนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ตรวจสอบบริเวณ ที่เกิดเหตุ โดย PEA ได้ชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขโดยจะเร่งระดมทีมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด ภายในวันที่ 8 เมษายน 2562

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์