PEA “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าบนดอยสูง

  • 4 April 2019
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 27730
  • 0 Comments
PEA “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าบนดอยสูง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 50 ครัวเรือน โดยมี นายจำรัส คำฟู ผู้จัดการ PEA สาขาอำเภอพร้าว กล่าวรายงาน
ตามโยบายของ PEA ที่จะให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ให้ครบ 100% ซึ่งบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น พื้นที่ตั้งอยู่บนดอยสูง มีความต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้มีไฟฟ้าใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ ส่งเสริมด้านการรับรู้ข่าวสาร การเรียนหนังสือของบุตรหลาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิ ข้าว ชา และกาแฟ ช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งนายทิพรชัย จอมแปง ผู้ใหญ่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ได้กล่าวเปิดใจว่า “ดีใจและขอบคุณมากๆ ที่ PEA ได้เห็นความสำคัญ และได้มอบไฟฟ้า แสงสว่างให้กับพื้นที่บนดอยสูงในครั้งนี้" 
โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA อ.สันทราย PEA สาขา อ.พร้าว ให้การต้อนรับ

ภาพและข้อมูลข่าว : นักข่าว PEA อ.สันทราย

Print
Tags:
แบนเนอร์