PEA ร่วมฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

  • 2 April 2019
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 27684
  • 0 Comments
PEA ร่วมฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

วันนี้ (วันที่ 2 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมนึก ใหม่จันทร์ ผู้อำนวยการกองฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติฮอทไลน์ PEA เข้าดำเนินการนำรถกระเช้าฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละออง (PM2.5) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33 กรมชลประทาน ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12:00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นและบรรเทาวิกฤตฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศ

รายงานข่าวโดย: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการIPEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์