PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม

PEA เขต 1 ( ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานตามหลักรุกขกรรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชีวิน พัฒนะคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ตัดแต่งศัลยกรรมต้นไม้แบบรุกขกรรมภายในสำนักงาน และบริเวณถนนอุโมงค์ต้นไม้” ณ สำนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนคร โชติกะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้รอบสำนักงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายด้าน Smart Workplace สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยการตัดแต่งกิ่งให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ซึ่งต้องมีการตัดแต่งศัลยกรรมต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ ป้องกันการเกิดต้นไม้หักโค่นเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง มีรูปทรงสวยงาม ส่งเสริมให้ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานสวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ 
........................................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
Print
Tags:
แบนเนอร์