PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

  • 4 November 2018
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 723
  • 0 Comments
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.20 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ มี นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ตามแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) โดยมีศูนย์บัญชาการหลักที่ PEA สำนักงานใหญ่ และให้จัดตั้ง ศอส. ประจำการไฟฟ้าเขตทั้ง 12 แห่ง สำหรับ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้ง ศอส. ที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดย ศอส. จะเป็นศูนย์บัญชาการและบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น เหตุการณ์ปฏิบัติการถ้ำหลวง สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าในภารกิจค้นหาเด็กและโค้ช 13 ชีวิต จากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561, เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เฝ้าระวังด้านการจ่ายไฟฟ้าในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การอำนวยการสั่งการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.......................................................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์